Iserit
Atuisutut taaguut
Isissut
Isissutit puigorpiuk?? Una tooruk
Billetsinik inniminniigit
Suliffeqarfittut inniminniissaguit iseqqaartariaqarputit.
Suliffeqarfittut atuisunngorit
Suliffeqarfittut atuisuuguit pitsaaquterpassuaqarpoq